Pemat Trading s.r.o.

vznikla v roce 2005. Oba zakladatelé vyšli z mnohaletých zkušeností v oblasti strojního obrábění a navazujících činností.

Cíl firmy

Udržení nízkých nákladů a tím i nízkých cen pro obchodní partnery při zachování efektivní a kvalitní výroby.

Silné stránky firmy

Pemat Trading je vybavený moderním technologickým zařízením s automatickým řídícím systémem s vysokou přesností opracování.

Pemat Trading je schopný velmi pružně reagovat na požadované termíny plnění při garanci vysoké kvality.

Pemat Trading díky své velikosti a modernímu způsobu řízení dosahuje velmi vysoké zainteresovanosti zaměstnanců na rychlém vyřešení požadavků zákazníka.